Resultatet varierar beroende på utgångspunkt, behandlingstid och antal behandlingar.