Vad är lymfdränage?

Electrolipolys kombinerat med lymfdränage är en metod för reducering av oönskat fett och celluliter.

Hur fungerar behandlingen?

Elektroder sänder ström och pulsfrekvenser in i fettvävnader och spjälkar ner så kallade triglycerider till enkla fettsyror. Triglyceriderna kan inte tränga igenom cellmembranet, de enkla fettsyrorna kan däremot fritt passera genom cellväggen och ut i vävnadsvätskan, varpå lymfådrorna transporterar dem vidare.

Vid lymfdränage påskyndar och effektiviseras denna process kraftigt. Den elektriska genomströmningen skapar en ökad lokal blodcirkulation som leder till en ökning av den lokala temperaturen och en inflammationshämmande reaktion. Den lokala ämnesomsättningen ökar, vätskeansamlingar dräneras och lymfsystemet “renas”. Detta mår vi alla bra av, oavsett kroppsstorlek.

Hur går behandlingen till?

Elektroder fästs på området som ska behandlas medan du ligger ner och tar det lugnt under tiden. Behandlingen tar en timme.

Efter behandlingen känner man sig lätt och området är mer uppstramat. Många får resultat redan efter en behandling, men det går även att göra som en kur på ca 1-2 gånger i veckan.

 

BEHANDLING TID PRIS
Lymfdränage 60 min 480:-
Lymfdränage 15 behandlingar (Betala hela summan på en gång) 60 min 6480:-
Lymfdränage 15 behandlingar 60 min 7200:-